XUNTA ELECTORAL – CONSELLO ESCOLAR

Realizado o sorteo público, hoxe, 2 de novembro, ás 12:00 horas, para a elección dos membros da Xunta Electoral para o Consello Escolar, saíron elixidos os seguintes membros:


DIRECTORA DO CENTRO – MARÍA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

REPRESENTANTE TITULARIDAD – LAURA DÍEZ ÁLVAREZ

REPRESENTANTE DOS PAIS – MANUEL DOLDÁN ALONSO

SUPLENTES – SIMÓN PENA BASSO, PILAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DO PROFESORADO – MARÍA MOAR BESTILLEIRO

SUPLENTE – AMBROSIO ORÓNS BAÑA

REPRESENTANTE DO ALUMNADO – DAVID RAMOS VÁZQUEZ

SUPLENTE – IRIA MOLINOS VALEIRO

REPRESENTANTE DOS PAS – RAQUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ

SUPLENTE – MONTSERRAT ALLEGUE VÁZQUEZ

Polo que queda nomeada a XunTa Electoral que será responsábel da organización e supervisión do proceso electoral.

Todas aquelas persoas que desexen presentar a súa candidatura para o Consello Escolar teñen 7 días naturais, a partir do 3 de novembro para o facer. Para presentala, será preciso deixar na secretaría do centro, un papel cos datos persoais dos/as interesados/as.

Un saúdo,

A Dirección

Escribe un comentario