Se abre el procedimento para la distribución de mascarillas reutilizables por la Xunta. Será benificiarios de las mismas:

"Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:
a) Non ten que presentar solicitude:
O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.
b) Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra
algunha das seguintes condicións:
•Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
•Alumnado matriculado en educación especial.
•Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
•Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%"

Plazo de presentación: del 15 al 26 de noviembre.
Forma de presentación: Presencial en el centro

Para mas información tienen a su disposición las bases en "descargas"

Escribe un comentario