Modifícase o calendario de avaliación do curso 2021/2022 pola orde do 19 de maio de 2021 (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html) e actualízase a normativa de avaliación pola orde do 25 de xaneiro de 2022 (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-260122-0001_gl.html)

Pódese atopar o calendario actualizado no apartado de descargas da nosa web.

Escribe un comentario