Deixamos un vídeo explicativo cas instruccións para os alumnos e alumnas que se presentan á ABAU.
https://www.youtube.com/watch?v=Cze9Wb7yPl0&feature=youtu.be

Escribe un comentario